Edukacja

Edukacyjna Prelekcja Artystyczna

Edukacyjna Prelekcja Artystyczna

Edukacyjna Prelekcja Artystyczna Teatru Muzycznego IWIA dla dzieci i młodzieży, ukazuje szerokie możliwości ludzkiego głosu, pozwala poznać najdoskonalszy instrument jaki kiedykolwiek został stworzony. Prezentuje wartości wokalno – aktorskie jakie występują w operze, operetce, musicalu, a także piosence, w ogólnym tego słowa znaczeniu. Wykorzystuje również mało popularne wśród młodzieży narzędzia, związane z klasycznymi sposobami rozwoju talentu, takimi jak śpiew solowy, a także taniec.

We wszystkich tematach opisywana technika wokalna, jej rozwój na przestrzeni wieków, oraz możliwość wykorzystywania tej umiejętności przez człowieka, daje jasny obraz – śpiew był, jest i będzie bardzo mocno związany z emocjonalnym i kulturalnym rozwojem dzieci i młodzieży. Prosty, przystępny i dowcipny sposób przedstawienia historii i genezy rozwoju poszczególnych gatunków śpiewu, ułatwia dotarcie do młodego odbiorcy, a przy tym poszerza jego światopogląd i wiedzę na powyższy temat.

DLA KOGO I W JAKI SPOSÓB

Środki, które najbardziej przemawiają do dzieci i młodzieży, to:

  • edukacja poprzez zabawę muzyczną, pytania, odpowiedzi, opowieści ciekawych anegdot i historii o kompozytorach, autorach oraz wykonawcach
  • prezentacja form wokalnych charakterystycznych dla danego gatunku: arii, duetów, coupletów, czardaszy, pieśni, piosenek, ballad i innych
  • przedstawienie technik wokalistyki współczesnej i klasycznej, popularnej i modnej dziedziny sztuki promowanej przez media i programy rozrywkowe (tj. Szansa Na Sukces, Mam Talent i wiele innych)
  • ukazanie roli scenografii, rekwizytu i kostiumu w pracy aktora, występ w barwnych, ciekawych kostiumach, podwyższający atrakcyjność prelekcji
  • położenie nacisku na budowanie relacji i zacieranie granic między występującym, a widzem: zachęcenie do wspólnego występu, próba swych sił w śpiewie, możliwość zetknięcia się z prawdziwym rekwizytem

Edukacyjna Prelekcja Artystyczna, doskonale spełnia oczekiwania pedagoga i ucznia w zakresie poszerzenia jego wiedzy i warsztatu wokalno – muzyczno – teatralnego.

Tematy Edukacyjnej Prelekcji Artystycznej

W RAZIE PYTAŃ, PROSIMY O KONTAKT